การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

11 พ.ย. 2565 11:16:14

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พระภิกษุสงฆ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี