การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567

10 มิ.ย. 2567 21:31:09

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม