การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว”

10 มิ.ย. 2567 21:30:06

...
...
...
...
...

               วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว” (30 ชั่วโมง) ให้แก่พนักงานโรงแรม จำนวน 20 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 10, 12, 17 – 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการสื่อสาร ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าต่างชาติได้อย่างถูกต้อง