การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ครั้งที่ 5/2567

6 มิ.ย. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ครั้งที่ 5/2567 ของจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดนิคมวชิราราม ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม