การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"ทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567 "

24 ก.พ. 2567 20:37:05

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"ทำบุญ ตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567 " เพื่อร่วมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี