การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ

22 ก.พ. 2567 17:06:42

...
...
...

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ เพื่อชี้แจ้งภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี