การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว”

12 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 12 มกราคม 2567 นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวฉันทนา คำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว” (30 ชั่วโมง) ให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12 – 13, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการสื่อสารให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าต่างชาติได้อย่างถูกต้อง