การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นำภารกิจของ 5 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์”

11 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ นำภารกิจของ 5 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ” เพื่อบูรณาการร่วมช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี