การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์

6 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์” (18 ชั่วโมง) ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่หมู่บ้านหุบกะพง จำนวน 20 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนิทรรศการรูปของพ่อ...ที่บ้านหนู บ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ในการนำป่านศรนารายณ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมาออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่