การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า

วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานทั่วไป และนักศึกษาระดับปวช./ปวส.ชั้นปีสุดท้ายจำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 440 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดไว้เพียงวันละ 320 บาทเท่านั้น ผู้ผ่านจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงยังสามารถยื่นขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย