การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึก หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 (Warehouse Operator Level 1) ให้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 25 คน กำหนดฝึกระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา