การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เดินหน้าฝึกอบรมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ ทำไม้กวาดดอกหญ้า พื้นที่อำเภอภูซาง

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายบุญเรือง สุนทรสลิษฏ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ ให้กลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่อำเภอภูซาง หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยนายเฉลิมศักดิ์ ทิพย์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายธีรวัฒน์ แก้วกันทะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ 2 และนางสาวรุจิรา ปินชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เสริมจากการพัฒนาทักษะงานฝีมือ ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านก๊อหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน 20 คน