การแสดงผล

+
-

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สนพ.พะเยา ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :: 35_File_เอกสาร_25112565101350_.pdf ดาวน์โหลด