การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ศพจ. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1 พ.ค. 2558

ศพจ. พะเยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา

20 เม.ย. 2558

ศพจ. พะเยาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

12 พ.ย. 2557

ศพจ. พะเยาประกาศผลการพิจารณาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง

11 พ.ย. 2557

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

21 ต.ค. 2557