การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

14 มิ.ย. 2559

ศพจ. พะเยาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

13 ม.ค. 2559

ศพจ.พะเยา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

6 ต.ค. 2558

ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ

17 ก.ย. 2558

ศพจ. พะเยาขอยกเลิกประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุง รักษาสนามหญ้าและสวยหย่อม จ้างเหมารรักษาความปลอดภัย ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

15 ก.ย. 2558

ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ

15 ก.ย. 2558

ศพจ.พะเยา ประกาศการสอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(2/2558)

22 พ.ค. 2558

ศพจ.พะเยา ขอยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 41(2/2558)

21 พ.ค. 2558

ศพจ. พะเยาประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

19 พ.ค. 2558