การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล พื้นที่เชียงคำ พะเยา

19 พ.ค. 2566 17:21:23

...
...
...
...
...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน?พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา? จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับแรงงานที่สนใจพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนางเพ็ญศรี ชื่นวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นกลุ่มแรงงาน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตัล ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา