การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ขอให้บริษัท เมตไตรเทค จำกัด ติดต่อรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน

18 พ.ค. 2566 09:43:42

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ขอให้บริษัท เมตไตรเทค จำกัด ติดต่อรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน

ไฟล์แนบ :ประกาศเงินค้ำประกันสัญญา2