การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งสร้างแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง พื้นที่เชียงคำพะเยา

16 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ สะอาดดี ที่ปรึกษานายกฯ นางนพิศ วงศ์ใหญ่ เลขานุการนายกฯ และนายมิตร สองสีใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ บ้านเปื๋อยเปียง หมู่ที่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา