การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ขอให้ผู้รับการฝึกอบรม ติดต่อรับเงินประกันหอพักคืน

7 มี.ค. 2566 11:15:18

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ขอให้ผู้รับการฝึกอบรม ติดต่อรับเงินประกันหอพักคืน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ :ประกาศ เดือน มี.ค.66