การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดอบรมผู้ทำงานพาร์ทไทม์ หลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

24 ม.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 ณ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจากนายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงม่วนร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแรงงานในกลุ่ม GIG Worker ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้น เช่น งานพาร์ทไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะอาชีพติดตัว นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป ผู้สนใจที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.dsd.go.th หรือติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดหรือติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร. 054-466003-4 ต่อ 105 ในวันเวลาราชการ