การแสดงผล

+
-

สำนักงานพ้ฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดรับสมัคร การฝึกอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

21 มี.ค. 2567 09:26:31

...

สำนักงานพ้ฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดรับสมัคร การฝึกอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

https://www.facebook.com/SkillPhayao/posts/pfbid0TFw6AdfqVQbtrvNJy7KuXGB5xLSmy3JBjH7Ph5YgWg1nRUfimsvwDp8ZuZVjv6egl