การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเข้าพบ พ.อ. สันติพงษ์ ชิงดวง รอง ผบ.ร. 17 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6 ก.พ. 2567 15:59:50

...
...
...

นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าพบ พ.อ. สันติพงษ์ ชิงดวง รอง ผบ.ร. 17 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช