การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งสร้างแรงงานบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร พื้นที่เชียงคำ พะเยา

23 ม.ค. 2567 10:23:20

...
...
นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการ เปิดฝึกอบรมโครงการ พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig WOrker) ประจำงบประมาณ 2567 หลักสูตร การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ รุ่นที่ 10-004/2567 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านผาลาด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนายกอง มังคลาด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาลาด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด