การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ไฟล์แนบ :: 49_File_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร_14012565182003_.pdf ดาวน์โหลด