การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

ไฟล์แนบ :: 49_File_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25_05092564194202_.pdf ดาวน์โหลด