การแสดงผล

+
-

เชิญชวนช่างสามช่างเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

เชิญชวนช่างสามช่าง  ได้แก่ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ช่างเครื่องปรับอากาศ  และช่างเชื่อม (เชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  เชื่อมแม็ก  และเชื่อมทิก)  เข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ