การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.พัทลุง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายนโยบาย

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางจิรวรรณ สุตสุนทร)

7 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

7 มี.ค. 2564

กพร. ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ"

22 ก.พ. 2564

สนพ.พัทลุง รับมอบเครื่องปรับอากาศจาก บ.มาเวล คอร์ปอเรชัน จำกัด

22 ก.พ. 2564

สนพ.พัทลุง ออกประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปี 2564

21 ก.พ. 2564

สนพ.พัทลุง ออกหน่วยบริการภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

21 ก.พ. 2564

สนพ.พัทลุง จัดกิจกรรม "ใส่รักในปื่นโต แต่งตัวโก้ด้วยผ้าไทย"

21 ก.พ. 2564