การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายนโยบาย

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางจิรวรรณ สุตสุนทร)

7 มี.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

7 มี.ค. 2564

กพร. ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ"

22 ก.พ. 2564

สนพ.พัทลุง รับมอบเครื่องปรับอากาศจาก บ.มาเวล คอร์ปอเรชัน จำกัด

22 ก.พ. 2564

สนพ.พัทลุง ออกประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปี 2564

21 ก.พ. 2564