การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (30 ชม.)

9 ส.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ดำเนินการ ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

9 ส.ค. 2564

กพร. ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เปิดฝึกอบรมโครงการ "ให้ทุน สร้างอาชีพ"

3 ส.ค. 2564

สนพ.พัทลุง เปิดรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ สาขา การซ่อมสมาร์ทโฟน (30 ชม.)

3 ส.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.ค. 2564

สนพ.พัทลุง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2564 แบบวิถีใหม่ New Normal

27 เม.ย. 2564

สนพ.พัทลุง เชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคคลากร และประชาชน ร่วมรับชมคลิปวีดีโอในการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

2 เม.ย. 2564

สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

31 มี.ค. 2564

สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

31 มี.ค. 2564