การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 ธ.ค. 2564

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

4 ธ.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

13 ต.ค. 2564

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

12 ต.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD New อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔๕

2 ต.ค. 2564

สนพ.พัทลุง เชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคคลากร และประชาชน ร่วมรับชมคลิปหนังสั้นการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เรื่อง "แค่นี้เอง"

11 ก.ย. 2564

สนพ.พัทลุง เชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคคลากร และประชาชน ร่วมรับชมคลิปวีดีโอในการพัฒนาตนเองเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

11 ก.ย. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

10 ก.ย. 2564

ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มิ.ย. 2564

10 ก.ย. 2564