การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับมอบผลิตภัณฑ์สำหรับงานพ่นสีรถยนต์

11 ก.พ. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

10 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

10 ม.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 1 การทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

29 ธ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 ธ.ค. 2564

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

4 ธ.ค. 2564