การแสดงผล

+
-

รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

1 มิ.ย. 2566 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือ นิติศาสตร์บัณฑิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 7468 2163-4

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตรนเองได้ที่ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ในวัน เวลาราชการ

 

ไฟล์แนบ :