การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครฝึกอบรมฟรี

2 ก.ย. 2565 15:15:45

...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ??????
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 - 59 ปี เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรี
??หลักสูตรการทำเบเกอรี่และหลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม (ระยะเวลา 42 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 13-14 ,17- 18 และ 22 - 24 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
??สมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 255 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทร 0 7468 2164 หรือสมัครผ่านไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ช
??หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ นายสันทัต รามพูล โทรศัพท์ 08 6299 0309 และนางสาวภูมิกา สุขเนียม โทรศัพท์ 08 1415 8792
??ด่วนมีที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะ