การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1 ก.ย. 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

1.ประกวดราคาจ้าเหมาบริการรักษาความสะอาดและดูแลสนมหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2566

2.ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบ :