การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรมสาขาภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

16 มี.ค. 2565 20:27:21

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เปิดรับสมัครฝึกอบรมสาขาภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม  ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง  ฝึกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 -  26 มีนาคม 2565   ฝึกอบรม  ณ  ศูนย์ประสานโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081 415 87 92 คุณภูมิกา  สุขเนียม