การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

10 ม.ค. 2565 17:58:46

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  ระดับ 1