การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

10 ม.ค. 2565 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วเพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ระดับ 1