การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

10 ม.ค. 2565 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

ไฟล์แนบ :