การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

2 เม.ย. 2564

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ