การแสดงผล

+
-

ศพจ.พัทลุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560

16 ก.ย. 2559

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ  2560