การแสดงผล

+
-

ศพจ.พัทลุง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

16 ก.ย. 2559

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  ดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม  และพนักงานขับรถยนต์  ประจำปีงบประมาณ  2560