การแสดงผล

+
-

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด ดูแลรักาาสนามหญ้าสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และผู้ควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

15 ก.ย. 2558

ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  รักษาความสะอาด  ดูแลรักาาสนามหญ้าสวนหย่อม  พนักงานขับรถยนต์  และผู้ควบคุมงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559