การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

23 ม.ค. 2567 00:00:00

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

 

 รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร  ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

 

♦ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2567

 คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์

2.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

3.มีสุขภาพแข็งแรง สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร