การแสดงผล

+
-

ขอความอนุเคราะห์สถานประกอบกิจการตอบแบบสำรวจ

12 ม.ค. 2567 00:00:00

...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ไฟล์แนบ :