ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
73 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
74 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
75 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
76 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
77 ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ปกติ 27 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
78 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 1 เมษายน 2567 5 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
79 ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม(ฝึกอบรมณ สพร.39 ร้อยเอ็ดเท่านั้น รับอายุ ตั้งอต่ 15 - 25 ปีเท่านั้น) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
80 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
81 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
82 การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1 30 ปกติ 1 เมษายน 2567 4 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
83 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา)(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
84 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
85 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1( รุ่นที่ # 3 | รายละเอียดเพิ่มเติม ... LINE OA : @078oayez ) 30 ออนไลน์ 1 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สมัคร
86 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
87 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 1 เมษายน 2567 5 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
88 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(รับสมัครผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
89 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
90 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก(ฝึกอบรมณ สพร.39 ร้อยเอ็ดเท่านั้น รับอายุ 15 - 25 ปี) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
91 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ฝึกอบรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อายุ ตั้งแต่ 15 - 25 ปีเท่านั้น) 280 ปกติ 1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
92 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 2 เมษายน 2567 5 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
93 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ปกติ 4 เมษายน 2567 8 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ สมัคร
94 การทำผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียม (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 8 เมษายน 2567 12 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
95 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 8 เมษายน 2567 8 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
96 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ปกติ 8 เมษายน 2567 10 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม