ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
49 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน(แรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เต็ม
50 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 21 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
51 การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 18 ปกติ 18 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
52 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
53 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
54 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
55 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
56 การบริการที่เป็นเลิศ 30 ปกติ 19 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
57 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท(อายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประกันสังตาม ม.33/ม.39) 30 ปกติ 19 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
58 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 18 ปกติ 20 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
59 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร(ฝึกอบรมให้กับกลุ่มทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อบรมรุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
60 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 28 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
61 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
62 การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
63 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
64 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
65 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
66 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
67 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
68 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
69 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
70 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
71 การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ปกติ 25 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
72 ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ปกติ 27 มีนาคม 2567 29 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม