ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
25 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(เฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
26 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(เฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน) 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
27 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
28 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 11 มีนาคม 2567 15 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
29 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 12 มีนาคม 2567 16 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
30 การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ(-) 18 ปกติ 12 มีนาคม 2567 14 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
31 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ(ค่าสมัคร3,700บาท) 42 ปกติ 13 มีนาคม 2567 19 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
32 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ปกติ 13 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
33 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ปกติ 14 มีนาคม 2567 11 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
34 การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ปกติ 15 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เต็ม
35 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ปกติ 16 มีนาคม 2567 24 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เต็ม
36 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 16 มีนาคม 2567 24 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
37 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
38 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
39 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
40 การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
41 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
42 ระบบบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 24 ปกติ 18 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
43 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
44 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
45 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า(รถยนต์ไฟฟ้า) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
46 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
47 การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สมัคร
48 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร