การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
2 การนวดอโรมา(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 11 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ปกติ 12 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เต็ม
4 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
5 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
6 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
7 ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
8 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
9 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
10 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
11 การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ(Auto cad) 30 ออนไลน์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เต็ม
12 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
13 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 16 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
14 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
15 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
16 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
17 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
18 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
19 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
20 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์(ปกติ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เต็ม
21 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
22 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
23 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
24 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร