ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเชื่อมทิก 30 ปกติ 7 ธันวาคม 2566 14 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
2 การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 8 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เต็ม
3 SolidworksEssentials 30 ปกติ 9 ธันวาคม 2566 17 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สมัคร
4 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์(ฝึกในเขตพื้นที่มหาสารคามเท่านั้น จำนวน 20 คน) 30 ปกติ 9 ธันวาคม 2566 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
5 การประยุกต์ใช้งาน Internet Of Things สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
6 เทคนิคการนวดไทย 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
7 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เป็นการฝึกอบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
8 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ(เฉพาะผู้ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ) 30 ปกติ 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
9 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เต็ม
10 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
11 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
13 เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 ปกติ 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
14 Advanced Excel 2010 30 ออนไลน์ 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
15 การพัฒนาแอพบนแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2 30 ออนไลน์ 13 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เต็ม
16 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช( | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปัญญา : 0883778987 ID Line : wisdomict /* ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 66 ) 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 17 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เต็ม
17 การจักสานเส้นพลาสติก(แรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี สมัคร
18 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
19 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) 18 ปกติ 13 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
20 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 32 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เต็ม
21 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 32 ปกติ 16 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เต็ม
22 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เต็ม
23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า(อบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป อบรมทีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นละ 20 คน) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด สมัคร
24 การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน(-) 30 ปกติ 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม