ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม(ฝึกอบรมณ สพร.39 ร้อยเอ็ดเท่านั้น รับอายุ ตั้งอต่ 15 - 25 ปีเท่านั้น)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด