การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11 มี.ค. 2558

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร

12 พ.ย. 2557